» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 97-2023, izdat 2023-11-28
veličina 984.20 Kb
1

Odluka o proglašenju Dana žalosti na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
1

Pravilnik o dopuni Pravilnika o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža na kojima je nosilac prava korišćenja grad Beograd

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija” na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Cenovnika usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području sa Odlukom o izmeni cenovnika

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju opštih stajališta za autobuse na međumesnim linijama

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za područje od Ulice gospodara Bučića do ulica Mite Ružića i Mis Irbijeve, blokovi D1 – D3, D 21, D 22, D 27 – D35 3 Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za područje od Ulice Stanislava Sremčevića do Ulice gospodara Bučića, blokovi C 21, C 27 – 29

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o prvom rebalansu budžeta gradske opštine Voždovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
9

Odluka o izmeni Odluke o načinu korišćenja i upravljanja poslovnim prostorom na teritoriji opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Doma kulture „Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
10

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Čukarica za 2011. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o razrešenju predsednika Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o imenovanju predsednika Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
16

Rešenje o razrešenju direktora KU „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
16

Odluka o uspostavljanju saradnje i prihvatanju Sporazuma o saradnji između gradske opštine Obrenovac, Republika Srbija, i okruga Novi Sonč, Republika Poljska

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta „Jakovačka kumša” sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin