» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju visine jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2012. godinu

Akti Grada
1

Odluka o rebalansu budžeta opštine Grocka za 2011. godinu

Akti gradskih opština Grocka
6

Odluka o potvrđivanju članstva gradske opštine Grocka u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca

Akti gradskih opština Grocka
6

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Palilula, grad Niš, i gradske opštine Lazarevac, grad Beograd

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o prestanku dužnosti sekretara Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o razrešenju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o izmeni Odluke o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac