» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 41-2024, izdat 2024-04-19
veličina 197.14 Kb
0

Izveštaj o konačnim rezultatima dopunskih izbora za odbornika u Skupštinu grada Beograda za IJ Grocka II, održanih 22. decembra 2002. godine

Akti Grada
1

Odluka budžetu grada Beograda za 2003. godinu

Akti Grada
6

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2003. godini

Akti Grada
9

Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
16

Odluka o utvrđivanju svečanosti grada Beograda – Dani Beograda od 16. do 19. aprila

Akti Grada
17

Odluka o plaćanju poreza na fond zarada

Akti Grada
17

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd

Akti Grada
18

Odluka o pripremanju regulacionog plana bloka između ulica Sandžačke, Venčačke i Solunskih boraca u Žarkovu

Akti Grada
18

Odluka o pripremanju regulacionog plana I faze privredne zone Velikoselski rit sa pristupnom saobraćajnicom

Akti Grada
19

Odluka o podizanju spomenika Svetom Savi – 879

Akti Grada
19

Program uređivanja gradskog građevinskog zemljiš ta i izgradnje objekata komunalne infrastrukture sa finansijskim planom za 2003. godinu

Akti Grada
38

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu (područje opštine Zvezdara

Akti Grada
42

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu (područje opštine Zemun) 902

Akti Grada
45

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća „Beogradska tvrđava” iz Beograda, Kalemegdan broj 14

Akti Grada
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u Muzeju afričke umetnosti – Zbirka Vede i dr Zdravka Pečara iz Beograda, ul. Andre Nikolića br. 14

Akti Grada
45

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola

Akti Grada
47

Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Pete ekonomske škole „Rakovica”, Beograd

Akti Grada
47

Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn, Beograd

Akti Grada
48

Pokazatelj rasta cena na malo u decembru 2002. godine

Akti Grada
48

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima izabranim na dopunskim izborima za odbornike SO Vračar 29. septembra 2002. godine

Akti gradskih opština Vračar
49

Odluka o izmeni Odluke o dodeljivanju stanova na kojima je korisnik opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
49

Rešenje o prestanku mandata odborniku Mirni Kosanović-Sekulić

Akti gradskih opština Vračar
49

Rešenje o razrešenju člana Komisije za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja

Akti gradskih opština Vračar
49

Rešenje o izboru člana Komisije za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja

Akti gradskih opština Vračar
49

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju broja i izboru potpredsednika i članova Izvršnog odbora Skupštine opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
50

Odluka o izboru člana Izvršnog odbora Skupštine opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
50

Odluka o budžetu opštine Zvezdara za 2003. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Odluka o obrazovanju Saveta za prevenciju kriminaliteta

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca Skupštine opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije u stalnom sastavu opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Čukarica za 2002. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
55

Odluka o bratimljenju Skupštine opštine Čukarica i opštine Kumanovo iz Republike Makedonije

Akti gradskih opština Čukarica