» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka 11 između Bulevara Nikole Tesle, Keja oslobođenja i produžetka ulica Goce Delčeva i Aleksinačkih rudara, gradska opština Zemun

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateških procena uticaja planiranih namena na životnu sredinu planova generalne regulacije građevinskog područja sedišta lokalne samouprave – grad Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici francuskoj, gradska opština Stari grad

Akti Grada
5

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2011. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o visini naknade za parkiranje na opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o visini naknade za parkiranje na posebnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac o visini naknade za uklanjanje vozila specijalnim vozilom „pauk” sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju naziva i promeni naziva ulica na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o visini naknade za korišćenje javnog parkirališta sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin