» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci „Dimitrije Tucović” iz Lazarevca

Akti Grada
3

Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o prestanku mandata člana Beća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o ceni usluge grejanja koje pruža JP „Toplifikacija”, Lazarevac, sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
15

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Odluka o izmeni Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija i mlađih selekcija sportskih klubova iz budžeta gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Sedma odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o budžetu gradske opštine Obenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Odluka

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac