» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Voždovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
10

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac” 10 Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Binogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Siva stena, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
11

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2011. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
14

Odluka o budžetu gradske opštine Rakovica za 2012. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
21

Odluka o zaduživanju gradske opštine Rakovica za finansiranje investicionih rashoda

Akti gradskih opština Rakovica
22

Odluka o zaduživanju gradske opštine Rakovica za finansiranje deficita tekuće likvidnosti 22 Odluka o odobravanju Programa gasifikacije široke potrošnje na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Odluka o potvrđivanju članstva gradske opštine Rakovica u Stalnoj konferenciji gradova i opština – Savezu gradova i opština Srbije

Akti gradskih opština Rakovica
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” o prenosu udela Privrednog društva „Sportski centar Rakovica” Skupštini gradske opštine Rakovica 23 Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
23

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o budžetu gradske opštine Savski venac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
46

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
46

Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2012. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
56

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
57

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2011. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
61

Odluka o prihvatanju Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Privredno društvo regionalni centar za upravljanje otpadom „EKO – TAMNABA” d.o.o. Ub

Akti gradskih opština Barajevo
62

Program davanja u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini za 2012. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
62

Plan mesta za postavljanje objekata, odnosno sredstava za oglašavanje na javnim površinama na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
64

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Barajevo sa Odlukom

Akti gradskih opština Barajevo
66

Odluka o postupku, sprovođenju i sadržini javnog konkursa kao i merilima za vrednovanje kriterijuma i drugim pitanjima za sprovođenje javnog konkursa

Akti gradskih opština Barajevo
66

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2011. godinu

Akti gradskih opština Surčin
73

Odluka o budžetu gradske opštine Surčin za 2012. godinu

Akti gradskih opština Surčin
80

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju mesnih zajednica Radiofar i Novi Surčin

Akti gradskih opština Surčin
80

Odluka o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u gradskoj opštini Surčin

Akti gradskih opština Surčin
81

Odluka o izmeni Odluke o imenovanju članova saveta mesnih zajednica na području gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
81

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2012. godinu

Akti gradskih opština Surčin
81

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poljoprivrednih delatnosti i zanatskih usluga „Agrar – Surčin” za 2012. godinu

Akti gradskih opština Surčin
82

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja za 2012. godinu

Akti gradskih opština Surčin
82

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribucije gasa za 2012. godinu

Akti gradskih opština Surčin
82

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta za 2012. godinu

Akti gradskih opština Surčin
82

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma za 2012. godinu

Akti gradskih opština Surčin