» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
4

Dopuna Poslovnika Gradskog veća grada Beograda 1 Pravilnik o uređivanju sadržine i načinu vođenja informacionog sistema energetike Beograda 1 Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o izboru korisnika mesta za postavljanje plutajućeg objekta na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
5

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
6

Odluka o određivanju Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, koji će se održati u 2012. godini

Akti Grada
6

Odluka o određivanju izgleda i boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda, koji će se održati u 2012. godini

Akti Grada
6

Poslovnik Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
8

Rešenje o razrešenju člana Beća gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Poslovni prostor” opština Novi Beograd na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine sa Odlukom

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga grejanja koje pruža JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika za ribnjak „Bečmenska bara” sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
11

Ispravka Odluke o cenovniku usluga prevoza preko Dunava

Ispravke
11

Ispravka Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Voždovac”

Ispravke