» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o mreži osnovnih škola u Beogradu

Akti Grada
10

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu Beograda iz Beograda, ul. Palmira Toljatija br. 1

Akti Grada
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu lutaka „ Pinokio” iz Beograda, ul. Karađorđeva br. 9

Akti Grada
11

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom vodoprivrednom preduzeću „Beogradvode” na Cenovnik troškova za prinudno uklanjanje plovila sa obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda sa Cenovnikom

Akti Grada
12

Pokazatelj izmena potrošačkih cena u januaru 2012. godine

Akti Grada
12

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
12

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
13

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
13

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
13

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Vračar u stalnom sastavu 13 Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o visini koeficijenata za utvrđivanje plata izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zemun i javnom pravobranilaštvu gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Odluka o prvom rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
20

Ispravka Odluke o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu

Ispravke
20

Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Ispravke