» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Plan detaljne regulacije područja gradske park-šume Zvezdara – opština Zvezdara

Akti Grada
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu iz Beograda, ul. Kralja Milana br. 50

Akti Grada
32

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o službenim legitimacijama inspektora zaposlenih u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
34

Poslovnik o radu Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
36

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2012. godinu

Akti gradskih opština Palilula
44

Odluka o zaduživanju gradske opštine Palilula za finansiranje kapitalnih investicionih radova 44 Odluka o usvajanju Strategije lokalnog održivog razvoja gradske opštine Palilula 2012–2022. godina

Akti gradskih opština Palilula
44

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Palilula
45

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
45

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Rakovica za 2012. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
49

Odluka o zaduživanju gradske opštine Rakovica za finansiranje investicionih rashoda

Akti gradskih opština Rakovica
49

Odluka o promeni pravne forme

Akti gradskih opština Rakovica
49

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju privrednog društva

Akti gradskih opština Rakovica
53

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
54

Rešenje o imenovanju direktora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
54

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
54

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
55

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća „Sportski centar Rakovica” (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Rakovica