» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbor odbornika u Skupštinu gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „ Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
5

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
14

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
15

Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o razrešenju članova Beća gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciji gasa

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciji gasa

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Agrar-Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja 16 Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja 17 Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciji gasa

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
18

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
19

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin