» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Zaključak o pristupanju izradi Statuta grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o kriterijumima i merilima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim taksama

Akti Grada
4

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva i obeležavanju ulica, trgova i zgrada na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
5

Odluka o pripremanju Plana detaljne regulacije za izgradnju dela gradskog gasovoda od ulice Veljka Lukića Kurjaka (priključak za MRS „Crvena zvezda” do Mostara sa priključnim gasovodima za MRS „KBC Srbija” i MRS „BIP – Mostar”

Akti Grada
6

Odluka o podizanju spomenika Ćirilu i Metodiju u Beogradu

Akti Grada
6

Odluka o podizanju replike biste Aleksandra Obrenovića u Beogradu

Akti Grada
7

Izmena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područ je opštine Novi Beograd

Akti Grada
8

Plan detaljne regulacije dela centralne zone, prostorne celine uz Bulevar kralja Aleksandra, između ulica Bulevar kralja Aleksandra, Živka Davidovića, Kružnog puta, pristupnih saobraćajnica Nova 1 (ulica Kneza Mutimira) i Nova 2 i Ustaničke – područje blokova E10 i E11 (deo)

Akti Grada
25

Plan detaljne regulacije za blok između ulica Sandžačke, Venčačke i Solunskih boraca u Žarkovu

Akti Grada
31

Plan detaljne regulacije centralne zone – Prostorne celine 11 blokova između ulica: Francuske, Đure Đakovića, Knežpoljske i granice dela lučnog privrednog područja – opštine Stari grad

Akti Grada
48

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Beograda Novici Todoroviću 540

Akti Grada
48

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju osnovnih škola

Akti Grada
49

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola

Akti Grada
52

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o postupku javnih nabavki

Akti Grada
53

Izmene i dopune socijalnog programa za zaposlene u javnim komunalnih preduzećima čiji je osnivač grad Beograd u procesu restrukturiranja preduzeć a i pripreme za privatizaciju

Akti Grada
61

Zaključak o izmenama i dopunama Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
61

Rešenje o dopuni Rešenja o osnivanju javnog preduzeća

Akti gradskih opština Zvezdara
61

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
62

Pravilnik o dopuni Pravilnika o veličini, izgledu i drugim uslovima za postavljanje letnjih bašti u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac