» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2012. godinu sa Programom

Akti Grada
13

Poslovnik o radu Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o obrascima za sprovođenje pojedinih izbornih radnji u postupku izbora odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd sa obrascima

Akti gradskih opština Novi Beograd
49

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2012. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
57

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
57

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
58

Rešenje o razrešenju Dragice Bignjević funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
58

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod” iz reda zaposlenih

Akti gradskih opština Stari grad
58

Konkurs

Akti gradskih opština Stari grad
58

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2011. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
68

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2012. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
74

Odluka o određivanju mesta za držanje domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Barajevo 73 Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
74

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
74

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova upravnih odbora i nadzornih odbora JKP „10. oktobar” Barajevo, Direkcije za razvoj i izgradnju opštine Barajevo i Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
75

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o usklađivanju cena komunalnih usluga JKP „10. oktobar” Barajevo sa odlukama

Akti gradskih opština Barajevo
75

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
76

Odluka o određivanju izgleda i boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine gradske opštine Lazarevac, raspisanim za 6. maj 2012. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Odluka o određivanju Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Lazarevac raspisanim za 6. maj 2012. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
76

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni Cenovnika ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
78

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Sopot
79

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju naziva i promeni naziva ulica na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
79

Poslovnik Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Surčin
82

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća