» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o saradnji između grada Beograda, Republika Srbija, i grada Skoplja, Republika Makedonija

Akti Grada
1

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika/odbornica u Skupštini gradske opštine Vračar i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o određivanju broja i adresa biračkih mesta na kojima će se glasati za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
20

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju Interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o određivanju biračkih mesta za izbor odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
26

III odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Surčin – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Surčin
27

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Agrar-Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti kulture i sporta

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
29

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Javnog preduzeća „Agrar-Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Agrar-Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Agrar-Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
30

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća „Agrar-Surčin”

Akti gradskih opština Surčin