» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Statut grada Beograda

Akti Grada
11

Privremeni poslovnik Skupštine grada Beograda

Akti Grada
20

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda

Akti Grada
20

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o auto-taksi prevozu

Akti Grada
21

Rešenje o osnivanju ustanove kulture – Belef centra

Akti Grada
22

Rešenje o osnivanju ustanove kulture – Kuće legata

Akti Grada
23

Rešenje o razrešenju dva zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
23

Rešenje o imenovanju dva zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
24

Rešenje o davanju saglasnosti na statutarnu odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeć a „Beograd-put”

Akti Grada
24

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Stepa”, Beograd

Akti Grada
24

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vojvoda Stepa”, Beograd

Akti Grada
24

Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Škole za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović”, Zemun

Akti Grada
24

Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Škole za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović”, Zemun

Akti Grada
25

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Cenovnika usluga JKP „Parking servis” za parkiranje vozila u višeetažnim parking prostorima, u podzemnom parking prostoru „Vukov spomenik”, u boks garažama, na posebnim, povremenim, sezonskim, opštim i parkirališ tima po ugovoru

Akti Grada
25

Rešenje o režimu kretanja teretnih motornih vozila kroz Beograd

Akti Grada
26

Rešenje o režimu saobraćaja vozila koja snabdevaju teritoriju grada Beograda

Akti Grada
26

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
27

Odluka o završnom računu budžeta i Stalne rezerve opštine Vračar za 2003. godinu

Akti gradskih opština Vračar
31

Odluka o finansiranju potreba građanina u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, društvene brige o deci, fizičke kulture, javnog obaveštavanja, zanatstva, turizma i ugostiteljstva, zaštite i unapređenja životne sredine i drugim oblastima od neposrednog interesa za građane opštine Vračar u 2004. godini

Akti gradskih opština Vračar
31

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i radu organa opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
31

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2004. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
32

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
32

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Rakovica
33

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Lazarevac za 2003. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
37

Plan detaljne regulacije za eksploataciju kvarca u aluvijalnim nanosima reke „Onjeg” kod sela Brajkovca – opština Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
43

Plan detaljne regulacije za eksploataciju granodiorita na površinskom kopu „Pločnik” u Brajkovcu

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Plan detaljne regulacije za eksploataciju keramičke gline iz ležišta „Dren” kod Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Plan detaljne regulacije groblja u Rajkovcu

Akti gradskih opština Mladenovac
60

Odluka o pripremanju plana detaljne regulacije Bataševskog potoka

Akti gradskih opština Mladenovac
60

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Mladenovac
61

Zaključak o izmeni interventnih mera za zaštitu najugrož enijih građana Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac