» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Rešenje o prestanku mandata predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
2

Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o prestanku funkcije načelnika Uprave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o prestanku funkcije

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
3

Rešenje o razrešenju funkcije sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o razrešenju funkcije zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Odluka o drugoj izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Rešenje o izboru Beća gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
9

Ispravka Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini

Ispravke