» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izboru gradonačelnika grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o izboru članova Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju Gradske izborne komisije – 3

Akti Grada
4

Rešenje o imenovanju Gradske izborne komisije

Akti Grada
4

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u maju 2012. godine

Akti Grada
5

Rešenje o izboru Berifikacionog odbora Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
7

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata Snežani Stiković, odborniku u Skupštini gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
8

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor na teritoriji gradske opštine Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin