» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
7

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o potvrđivanju mandata izabranih odbornika Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
11

Zapisnik o radu Opštinske izborne komisije na utvrđivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Surčin 6. maja 2012. godine i ponovljenih izbora 17. juna 2012. godine

Akti gradskih opština Surčin
12

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cena zakupa za poslovni prostor na teritoriji gradske opštine Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin