» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o usvajanju Izveštaja Berifikacionog odbora i potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Rešenje o prestanku funkcije članovima Beća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
3

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
3

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
3

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
3

Rešenje o razrešenju funkcije sekretara Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
3

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Rešenje o izboru Mandatne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Rešenje o izboru Administrativne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
6

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2011. godinu

Akti gradskih opština Palilula
16

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
19

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
28

Odluka o izmeni Odluke o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
28

Rešenje o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
29

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
29

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
29

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
30

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac