» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2011. godinu

Akti gradskih opština Vračar
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
24

Odluka o prestanku mandata odbornika i odbornice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
24

Odluka o potvrđivanju mandata odbornice i odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
24

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika i odbornica Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
25

Rešenje o izboru zamenice predsednice Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
25

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
25

Rešenje o prestanku dužnosti zamenice predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
25

Rešenje o prestanku dužnosti članova i članice Beća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o izboru članova i članica Beća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
26

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
27

Rešenje o razrešenju člana Komisije za propise, upravu i administrativno – mandatna pitanja Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
27

Rešenje o izboru člana Komisije za propise, upravu i administrativno – mandatna pitanja Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
27

Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
28

Rešenje o razrešenju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
29

Rešenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika „Zemunskih novina”

Akti gradskih opština Zemun
29

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
32

Rešenje o razrešenju direktora JKP „Grocka” – 32

Akti gradskih opština Grocka
32

Rešenje o imenovanju direktora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
32

Rešenje o razrešenju direktora JP „Bodovod i kanalizacija Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
32

Rešenje o imenovanju direktora JP „Bodovod i kanalizacija Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o razrešenju direktora JP „Direkcija za izgradnju opštine Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o imenovanju direktora JP „Direkcija za izgradnju opštine Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
33

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac