» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o službenoj odeći i obući za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji obavljaju poslove na obezbeđenju objekata koje koristi Gradska uprava grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o prestanku mandata odbornici Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
6

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2011. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
15

Rešenje o razrešenju funkcije predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
15

Rešenje o razrešenju funkcije zamenika predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
15

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
15

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
16

Rešenje o razrešenju funkcije člana Beća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
16

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
16

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod” iz reda osnivača

Akti gradskih opština Stari grad
17

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JP „Milan Gale Muškatirović“ iz reda osnivača

Akti gradskih opština Stari grad
17

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
17

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad zbog izbora na funkciju

Akti gradskih opština Stari grad
18

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca 20 Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
20

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca 24 Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca 26 Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac