» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o završnom računu budžeta grada Beograda za 2011. godinu

Akti Grada
27

Odluka o rebalansu budžeta grada Beograda za 2012. godinu

Akti Grada
52

Odluka o izmeni Odluke o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu odnosno gradskim opštinama u 2012. godini

Akti Grada
53

Odluka o finansiranju programa, projekata i investicionih aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2013. i 2014. godini

Akti Grada
58

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o investicionom programu Agencije za investicije i stanovanje Gradske uprave grada Beograda u 2013. i 2014. godini

Akti Grada
58

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd

Akti Grada
58

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
59

Odluka o plaćanju posebne naknade za upotrebu dela auto-puta E 75

Akti Grada
59

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
62

Odluka o dopunama Odluke o održavanju čistoće

Akti Grada
63

Odluka o izmeni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
63

Odluka o otpisu ustupljenih javnih prihoda grada Beograda po osnovu poreza na zarade za Privredno društvo za trgovinu i ugostiteljstvo „Kolubara – ugostiteljstvo” DOO Breoci, Lazarevac

Akti Grada
64

Odluka o dopuni Odluke o otpisu sporednih poreskih davanja, novčanih kazni za prekršaje i troškova poreskoprekršajnog postupka, uvećanih za pripadajuće kamate, izvornih i ustupljenih prihoda budžeta grada Beograda, za privredne subjekte koji se prodaju u postupku privatizacije, odnosno koji su u postupku restrukturiranja

Akti Grada
64

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović – Dedinje” Beograd

Akti Grada
64

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Gradskog zavoda za gerontologiju, Beograd

Akti Grada