» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Izveštaj o radu zaštitnika građana za 2011. godinu

Akti Grada
14

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2012. godine

Akti Grada
14

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd 15 Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članovima Beća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Treća odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Odluka o jednokratnoj pomoći za zaključenje braka

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Odluka o jednokratnoj pomoći porodici za novorođenčad

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Sopot za 2011. godinu

Akti gradskih opština Sopot
36

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
36

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
36

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Sopot”

Akti gradskih opština Sopot
36

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Sopot”

Akti gradskih opština Sopot
37

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot