» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2012. godinu

Akti gradskih opština Vračar
6

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o organizaciji, sastavu i nadležnostima stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Odluka o javnom pravobranilaštvu gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
10

Rešenje o izboru članova i članica stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
11

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
11

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
11

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
12

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
13

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
13

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
13

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar” 13 Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove rekreativno-obrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove rekreativno-obrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove rekreativno-obrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
15

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove rekreativno-obrazovni centar „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
15

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Novi Beograd 16 Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
17

Rešenje o razrešenju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Rešenje o imenovanju direktora JP „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
19

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Novobeogradske kulturne mreže

Akti gradskih opština Novi Beograd
20

Rešenje o izboru Berifikacionog odbora Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
20

Odluka o verifikaciji mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o razrešenju dužnosti sekretara Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Rešenje o izboru Administrativno-mandatnekomisije Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
21

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Odluka o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Rešenje o izboru Opštinskog veća gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
22

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
23

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
23

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Administrativno-mandatne komisije Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
23

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje „DIP Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
32

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Mladenovac 32 Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
32

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
32

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac