» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
1

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Voždovac za 2011. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o prvom rebalansu budžeta gradske opštine Voždovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
10

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Beća gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
11

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika direktora Centra za kulturu i sport „Šumice” 11 Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
12

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i izboru Saveta mesnih zajednica „Beli potok”, „Pinosava” i „Zuce”.

Akti gradskih opština Voždovac
12

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
13

Rešenje o prestanku mandata predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
13

Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
13

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
13

Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
13

Rešenje o prestanku dužnosti članovima Beća gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o prestanku funkcije

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Rešenje o osnivanju Administrativno-mandatne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
15

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
16

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
16

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
17

Rešenje o izboru članova Beća gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
17

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
17

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
18

Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje o utvrđivanju visine zakupnine poslovnog prostora u JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” sa Rešenjem

Akti gradskih opština Stari grad
18

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
19

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
19

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
19

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
19

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
20

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP” 19 Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica - JP”

Akti gradskih opština Čukarica
20

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
20

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
20

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
21

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
21

Rešenje o razrešenju direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
21

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
21

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
21

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o razrešenju direktora Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
22

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora ulturne ustanove „Galerija 73”

Akti gradskih opština Čukarica
23

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Grocka za 2011. godinu

Akti gradskih opština Grocka
35

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Grocka za 2012. godinu

Akti gradskih opština Grocka
40

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
40

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
40

Odluka o dodeli nagrada gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac