» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Pravilnik o načinu utvrđivanja zakupnine za stanove koji se daju u zakup licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe

Akti Grada
1

Dopuna Poslovnika Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
1

Izmene i dopune Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike grada Beograda za 2012. godinu

Akti Grada
2

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u julu 2012. godine

Akti Grada
3

Rešenje o prestanku funkcije načelnika Uprave gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta 29 mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
3

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
4

Rešenje o izboru Berifikacionog odbora za potvrđivanje mandata odbornicima novog saziva Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
4

Rešenje o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
5

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
5

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
5

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
5

Ispravka Odluke o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Rakovica

Ispravke
5

Ispravka Rešenja o prestanku mandata predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Ispravke
6

Ispravka Rešenja o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Ispravke
6

Ispravka Rešenja o prestanku dužnosti predsednika gradske opštine Rakovica

Ispravke
6

Ispravka Rešenja o prestanku dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Rakovica

Ispravke
6

Ispravka Rešenja o prestanku dužnosti članovima Beća gradske opštine Rakovica

Ispravke
6

Ispravka Rešenja o prestanku funkcije

Ispravke
6

Ispravka Rešenja o izboru predsednika Skupštine gradske opštine Rakovica

Ispravke