» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika usluga Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”, sa Odlukom

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2012. godinu

Akti gradskih opština Palilula
12

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
12

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
12

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
12

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
13

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
13

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
13

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
13

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
14

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
14

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
14

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Palilula
15

Rešenje o obrazovanju Komisije za propise Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
15

Rešenje o obrazovanju Komisije za predstavke i predloge Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
15

Rešenje o obrazovanju Saveta za privredna pitanja, budžet i finansije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
15

Rešenje o obrazovanju Saveta za komunalne delatnosti, urbanizam i zaštitu životne sredine Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
16

Rešenje o obrazovanju Saveta za pitanja lokalne samouprave Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
16

Rešenje o obrazovanju Saveta za društvene delatnosti Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
16

Rešenje o obrazovanju Saveta za informisanje Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
16

Odluka o ustanovljenju opštinske stipendije za studente (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac