» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije direktora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
1

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i izboru saveta mesnih zajednica „Beli potok”, „Pinosava” i „Zuce”

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2012. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija kojima upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor Zvezdara 8 Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Zvezdara i opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju naknade za rad predsednika odbora mesnih zajednica 11 Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”, sa Odlukom

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”, sa Odlukom

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
14

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture „Buk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
14

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
14

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad zbog izbora na funkciju

Akti gradskih opština Stari grad
15

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
15

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
15

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2012. godine

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
24

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih i o dopuni Rešenja iz reda osnivača Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
25

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih i o dopuni Rešenja iz reda osnivača JP „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
25

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora iz reda zaposlenih i o dopuni Rešenja iz reda osnivača JP „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
26

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
33

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Mladenovca

Akti gradskih opština Mladenovac
34

Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana razvoja socijalne politike gradske opštine Mladenovac 2012–2016

Akti gradskih opština Mladenovac
42

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
42

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
42

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
43

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine graadske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
43

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
43

Odluka o završnom računu budžeta opštine Surčin za 2011. godinu

Akti gradskih opština Surčin
51

Odluka o angažovanju eksternog revizora

Akti gradskih opština Surčin
51

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciji gasa

Akti gradskih opština Surčin
51

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
51

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova informisanja 51 Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća za sport i kulturu

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma 52 Rešenje o razrešenju predsednice i članova Upravnog odbora JP za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JP „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JP za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o razrešenju predsednice i članova Upravnog odbora JP za sport i kulturu

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JP za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JP za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP za sport i kulturu

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora JP za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o razrešenju predsednice i članova Nadzornog odbora JP za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
55

Rešenje o razrešenju predsednice i članova Nadzornog odbora JP za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
56

Rešenje o razrešenju predsednice i članova Nadzornog odbora JP za sport i kulturu

Akti gradskih opština Surčin
56

Rešenje o razrešenju predsednice i članova Nadzornog odbora JP za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
56

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
56

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
57

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
57

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za obavljanje poslova informisanja

Akti gradskih opština Surčin
57

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za sport i kulturu

Akti gradskih opština Surčin
57

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o razrešenju članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o imenovanju članova Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o razrešenju članova Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o imenovanju članova Saveta za međuopštinsku i međunarodnu saradnju gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o razrešenju članova Saveta za budžet i finansije gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o imenovanju članova Saveta za budžet i finansije gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
59

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o razrešenju Opštinskog štaba za vanredne situacije

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije

Akti gradskih opština Surčin
60

Rešenje o izboru člana Beća GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin