» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izmeni Odluke o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju nastavnika razredne nastave angažovanih za obavljanje poslova u produženom boravku učenika III i IV razreda osnovnih škola

Akti Grada
2

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju programa, projekata i investicionih aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2013. i 2014. godini

Akti Grada
4

Odluka o izradi plana generalne regulacije za deo privredne zone Jakovo, gradska opština Surčin 3 Odluka o izradi plana detaljne regulacije za Intermodalni terminal i logistički centar „Batajnica“, gradska opština Zemun

Akti Grada
5

Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici Stevana Markovića (Đure Đakovića), gradska opština Zemun

Akti Grada
5

Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici Triše Keclerovića, gradska opština Voždovac

Akti Grada
6

Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici francuskoj, gradska opština Stari grad

Akti Grada
6

Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u ulici Džona Kenedija, gradska opština Zemun 6 Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije stanice za snabdevanje gorivom u Ulici Čarlija Čaplina, gradska opština Palilula

Akti Grada
8

Odluka o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije kompleksa između ulica: Jakuba Kuburovića, Novogradske, Ugrinovačke i Ivićeve u Zemunu 7 Odluka o izradi Izmena i dopuna plana detaljne regulacije centralne zone Obrenovca za područje bloka „3 D”, gradska opština Obrenovac

Akti Grada
8

Odluka o dopuni Odluke o izradi plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih i privrednih sadržaja duž auto-puta Beograd – Niš,južno od naplatne rampe Bubanj potok, gradske opštine Voždovac i Grocka

Akti Grada
9

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Akti Grada
12

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”

Akti Grada
15

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje „Ada Ciganlija” Beograd

Akti Grada
19

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”

Akti Grada
22

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge”

Akti Grada
25

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”

Akti Grada
28

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo – Beograd”

Akti Grada
30

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
33

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Infostan”

Akti Grada
36

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za stambene usluge

Akti Grada
39

Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Javno osvetljenje” Beograd

Akti Grada
39

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”

Akti Grada
42

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Akti Grada
44

Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd

Akti Grada
46

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Privrednog društva „Elektroizgradnja”, d.o.o. Beograd

Akti Grada
46

Izmena i dopuna Plana postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Mladenovac

Akti Grada
47

Izmene i dopune Programa uređivanja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2012. godinu

Akti Grada
54

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o osnivanju Javnog urbanističkog preduzeća

Akti Grada
55

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća „Sava centar” kao javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd

Akti Grada
55

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća „Beogradska tvrđava” kao javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd

Akti Grada
56

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” Beograd

Akti Grada
56

Rešenje o razrešenju zamenika člana Gradske izborne komisije

Akti Grada
56

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
63

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

Akti Grada
64

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac