» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
0

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku javnih nabavki male vrednosti

Akti gradskih opština Rakovica
1

Rešenje o utvrđivanju sredstava za obuću i odeću za korisnike koji se upućuju na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu

Akti Grada
1

Pojedinačni kolektivni ugovor Javnog preduzeća „Sava Centar”

Akti Grada
11

Pokazatelj rasta cena na malo u julu 2004. godine 763

Akti Grada
11

Odluka o organizaciji organa opštine Voždovac 763

Akti gradskih opština Voždovac
17

Odluka o izboru odbornika u Skupštinu opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Odluka o organizaciji i radu organa opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
23

Privremeni poslovnik Skupštine opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
30

Odluka o organizaciji organa opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
32

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o održavanju čistoć e u posebnim naseljenim mestima opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
36

Odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
43

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
43

Privremeni poslovnik Skupštine opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
51

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine opštine Zemun Rajku Popoviću

Akti gradskih opština Zemun
52

Rešenje o razrešenju Rajka Popovića dužnosti člana Saveta Skupštine opštine Zemun zbog prestanka odborničkog mandata

Akti gradskih opština Zemun
52

Rešenje o obrazovanju Opštinskog koordinacionog odbora za socijalnu politiku opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
52

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju javnog preduzeć a, broj 06-589/2001-1 od 10. oktobra 2001. godine

Akti gradskih opština Zemun
53

Odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
59

Poslovnik Skupštine gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
67

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije za izbor odbornika u Skupštinu opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
67

Odluka o organizaciji i radu organa opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
73

Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
73

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku javnih nabavki male vrednosti

Akti gradskih opština Rakovica
74

Odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
80

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Savski venac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
81

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama lica koja bira, imenuje i postavlja Skupština opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
81

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
81

Odluka o izmeni Odluke o korišćenju poslovnog prostora opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
81

Privremeni poslovnik Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
90

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije za izbor odbornika u Skupštinu opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
91

Odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
96

Privremeni poslovnik Skupštine opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
102

Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije 854

Akti gradskih opština Čukarica
102

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – JP”

Akti gradskih opština Čukarica
103

Odluka o organizaciji organa opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
109

Odluka o utvrđivanju naknade za zaštitu i unapređ enje životne sredine

Akti gradskih opština Grocka
110

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o kriterijumima utvrđivanja zakupnine i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Grocka
110

Odluka o prestanku statusa lokalnog puta

Akti gradskih opština Grocka
110

Rešenje o imenovanju dva člana i dva zamenika člana Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Lazarevac
110

Izmene i dopune Plana za dostavljanje privremenih objekata na javnim površinama u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
111

Izmene i dopune Plana za postavljanje privremenih objekata u mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
111

Odluka o organizaciji organa opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
118

Odluka o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
118

Rešenje o razrešenju sa dužnosti u Opštinskoj izbornoj komisiji u stalnom sastavu i imenovanju u Opštinsku izbornu komisiju u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Mladenovac
119

Odluka o Izbornoj jedinici za izbor odbornika Skupštine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
119

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o načinu, uslovima i rokovima korišćenja i vraćanja sredstava solidarnosti

Akti gradskih opština Obrenovac