» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o strateškom partnerstvu za izvođenje radova na izgradnji distributivne gasovodne mreže i kućnih gasnih priključaka na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornici u Skupštini gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
2

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Odluka o izmeni Odluke o Upravi gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
4

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
4

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

Akti gradskih opština Stari grad
17

Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JP – Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Grocka” na Odluku o povećanju cene usluge grejanja sa Odlukom i Cenovnikom usluge grejanja

Akti gradskih opština Grocka
21

Peta odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Odluka o uređivanju načina, kriterijuma i postupka dodele u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini neposrednom pogodbom i putem prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda i poslovnog prostora kojim upravlja i koji održava JP „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju Javnog preduzeća za informisanje „Obrenovac” u Obrenovcu u Javno preduzeće Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Odluka o prvoj izmeni Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
35

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac 35 Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja javno preduzeće „Poslovni prostor” Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
37

Rešenje o razrešenju dužnosti zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika za ribnjak „Bečmenska bara” sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
39

Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti u Beogradu

Кolektivni ugovori