» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o dopuni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
1

Uputstvo o izmeni Uputstva o načinu ostvarivanja dodatnih oblika zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Voždovac
8

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika i odbornica Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o prestanku dužnosti članova stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o izboru članova i članice stalnih radnih tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
9

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
10

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2011. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Odluka o prvom rebalansu budžeta gradske opštine Novi Beograd za 2012. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Odluka o načinu korišćenja stanova i sredstava u javnoj svojini na kojima gradska opština Novi Beograd ima pravo korišćenja

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Odluka o dopuni Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
23

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
24

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Poslovni prostor” opština Novi Beograd na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine sa Odlukom

Akti gradskih opština Novi Beograd
25

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
26

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot