» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se auto – taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o razrešenju načelnice Uprave gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o postavljenju načelnice Uprave gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Rastku Jankoviću

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna dr Nikoli Kolaroviću

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Časlavu Mitiću

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Jeleni Bogdanović

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna protojereju stavroforu Miloradu Niškiću

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Slobodanu Dakiću Daki

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Cvjetku Stevanoviću

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna dr Gradimiru Bogdanoviću

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Milanu Crevaru

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Niku Bojaniću

Akti gradskih opština Zemun
5

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna NJ.E. gospodinu Abdelkader Mesdoua, ambasadoru Demokratske Narodne Republike Alžir u Republici Srbiji

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna dr sc. med. Sanji Milenković

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna Branku Čuliću 6 Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Komandi vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Bojske Srbije

Akti gradskih opština Zemun
6

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Sportskom društva „Bizura”

Akti gradskih opština Zemun
6

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
7

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
7

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Čukarica za 2012. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje o razrešenju v.d. direktora JP „Poslovni prostor opštine Čukarica – j.p.”

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica – j.p.” 12 Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
13

Odluka o osnivanju Turističke organizacije Mladenovca (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Ispravka Rešenja o izmeni Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća „Sava centar” kao javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd

Ispravke
15

Ispravka Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”

Ispravke
15

Ispravka Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace”

Ispravke