» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Gradsko stambeno” na Odluku o izmeni Odluke o visini naknade za održavanje stambenih zgrada sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Gradsko stambeno” na Odluku o izmeni Odluke o visini naknade za održavanje higijene (redovno čišćenje i pranje) sa Odlukom

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu dela Cenovnika ostalih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge” sa izmenom dela Cenovnika 2 Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Cenovnika usluga Javnog preduzeća „Ada Ciganlija” sa izmenom Cenovnika

Akti Grada
4

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2012. godine do 15. marta 2013. godine (u zimskim uslovima

Akti Grada
4

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u septembru 2012. godine

Akti Grada
5

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
5

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
6

Odluka o dodeli javnih priznanja gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
7

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
7

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2012. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
14

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
15

Rešenje o razrešenju direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
15

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa odlukama i prečišćenim tekstovima cenovnika

Akti gradskih opština Obrenovac