» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Beterinarske ustanove „Beterina Beograd” koje se finansiraju iz sredstava budžeta grada Beograda za 2012. godinu sa Odlukom i Cenovnikom

Akti Grada
2

Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
3

Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova upravnih odbora i članova i predsednika nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanove na teritoriji opštine Barajevo 2 Rešenje o razrešenju direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
3

Rešenje o postavljenju v.d. direktora ustanove Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
3

Rešenje o postavljenju v.d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
3

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Grocka za 2012. godinu

Akti gradskih opština Grocka
8

Odluka o izmeni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JP „Direkcija za izgradnju opštine Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o razrešenju direktora JKP „Grocka” – 9

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o imenovanju direktora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Cenovnika JP „Bodovod i kanalizacija” sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti javnih komunalnih preduzeća
16

Odluka kojom se utvrđuje da odredbe čl. 25. i 26. i člana 38. stav 1. al. 2. i 3. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

Akti Ustavnog suda Srbije