» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o načinu postupanja sa stvarima koje su u javnoj svojini grada Beograda, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
3

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
7

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Akti Grada
8

Odluka o izmenama osnivačkog akta Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”

Akti Grada
8

Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Obrenovac

Akti Grada
10

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o organizovanju radiodifuznog preduzeća „Studio B” sa potpunom odgovornošću kao javnog preduzeća za obavljanje radiodifuzne delatnosti

Akti Grada
10

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
11

Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog javnog pravobranioca

Akti Grada
11

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
26

Zaključak o izmeni Zaključka o pristupanju promeni Statuta grada Beograda

Akti Grada
27

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Dečjem kulturnom centru „Beograd”, iz Beograda, ul. Takovska br. 8

Akti Grada
27

Uputstvo za rad saobraćajnog osoblja prilikom korišćenja uređaja u Sistemu za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom prevozu

Akti Grada
29

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2012. godine

Akti Grada