» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 12-2024, izdat 2024-02-08
veličina 416.38 Kb
1

Pravilnik o tipu, veličini, izgledu i drugim uslovima za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Parking servis” na Cenovnik usluga specijalnim dizalicama, niskonoseće poluprikolice, dizalice KOLES, dizalice MAGIRUS i ostalog po nalogu nadležnih državnih organa (po nalogu komunalne inspekcije i MUP-a) – komercijalno angažovanje sa Odlukom o utvrđivanju Cenovnika i Cenovnikom

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Parking servis” na Cenovnik usluga za premeštanje specijalnim dizalicama, niskonoseće poluprikolice, dizalice KOLES, dizalice MAGIRUS povodom održavanja sportskih i drugih priredbi na putu, protočnost saobraćaja, posete državnika – komercijalno angažovanje sa Odlukom o utvrđivanju Cenovnika i Cenovnikom

Akti Grada
7

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o potvrđivanju mandata odbornice i odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o izboru članica i člana Beća gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o razrešenju člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
8

Rešenje o izboru članice stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
9

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju preduzeća za sport, rekreaciju, rehabilitaciju i biznis „Eko zona Ada Huja”

Akti gradskih opština Palilula
9

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
10

Rešenje o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
10

Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovnicentar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
10

Rešenje o postavljenju direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
11

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Odluka o II rebalansu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
21

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac 23 Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Opštinskog fonda za stipendiranje studenata i srednjoškolaca

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o saradnji između gradske opštine Mladenovac, Republika Srbija i grada Ivanovo, Ruska Federacija

Akti gradskih opština Mladenovac