» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova za vanredne situacije u zimskim uslovima

Akti Grada
1

Odluka o dodeli nagrade opštine Čukarica „Matija Ban” za 2012. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
1

Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta gradske opštine Surčin za period od 1. januara 2012. do 30. septembra 2012. godine

Akti gradskih opština Surčin
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Surčin za 2012. godinu

Akti gradskih opština Surčin
8

Odluka o usvajanju Pravilnika o dodeli nagrade i priznanja gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
8

Odluka

Akti gradskih opština Surčin
8

Rešenje o imenovanju Komisije za dodelu opštinskog priznanja

Akti gradskih opština Surčin
9

Rešenje o imenovanju Komisije za predlaganje, izmene naziva ili davanje naziva ulica, trgova, zaseoka i drugih naseljenih mesta u GO Surčin

Akti gradskih opština Surčin
9

Rešenje

Akti gradskih opština Surčin
9

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Mesne zajednice Bečmen

Akti gradskih opština Surčin
9

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Bečmen

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Mesne zajednice Boljevci

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Boljevci

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Mesne zajednice Dobanovci

Akti gradskih opština Surčin
10

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Dobanovci

Akti gradskih opština Surčin
11

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Mesne zajednice Jakovo

Akti gradskih opština Surčin
11

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Jakovo

Akti gradskih opština Surčin
11

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Mesne zajednice Petrovčić

Akti gradskih opština Surčin
11

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Petrovčić

Akti gradskih opština Surčin
12

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Mesne zajednice Progar

Akti gradskih opština Surčin
12

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Progar

Akti gradskih opština Surčin
12

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Mesne zajednice Surčin

Akti gradskih opština Surčin
12

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Mesne zajednice Novi Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Novi Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Saveta Mesne zajednice Radio Far

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o imenovanju članova Saveta Mesne zajednice Radio Far

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora JP za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o imenovanju zamenika direktora JP za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora JP za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora JP za kulturu i sport

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o razrešenju pomoćnika direktora JP za obavljanje delatnosti iz oblasti informisanja 14 Rešenje o imenovanju zamenika direktora JP za obavljanje delatnosti iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora JP za obavljanje delatnosti iz oblasti informisanja 15 Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora JP za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o imenovanju pomoćnika direktora JP „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Statuta Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa 15 Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Statuta Javnog preduzeća za kulturu i sport

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Statuta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Statuta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća „Agrar – Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
16

Rešenje

Akti gradskih opština Surčin
17

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin