» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
0

Odluka o bratimljenju sa opštinom Leposavić

Akti gradskih opština Surčin
1

Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centru za kulturu Grocka, iz Grocke

Akti Grada
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima JP „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za kulturu i sport „Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Mladenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Odluka o izmeni Odluke o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija i mlađih selekcija sportskih klubova iz budžeta gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o izmenama Odluke o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zameniku javnog pravobranioca gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Šesta odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Odluka o ustanovljavanju nagrada i drugih javnih priznanja gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Odluka o dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Odluka o zaduženju gradske opštine Obrenovac za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Odluka o bratimljenju i uspostavljanju saradnje gradske opštine Obrenovac sa opštinama na Kosovu i Metohiji Istok i Bučitrn

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Odluka o dopuni Odluke o organizovanju Javnog preduzeća za informisanje „Obrenovac” u Obrenovcu u Javno preduzeće Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
25

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”

Akti gradskih opština Obrenovac
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom i cenovnicima

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Odluka

Akti gradskih opština Surčin
27

Odluka o bratimljenju sa opštinom Bučitrn – 27

Akti gradskih opština Surčin
27

Odluka o bratimljenju sa opštinom Zvečan

Akti gradskih opština Surčin
28

Odluka o bratimljenju sa opštinom Zubin Potok

Akti gradskih opština Surčin
28

Odluka o bratimljenju sa opštinom Kosovska Mitrovica

Akti gradskih opština Surčin