» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o obimu sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2013. godini

Akti Grada
43

Odluka o budžetu grada Beograda za 2013. godinu

Akti Grada
52

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Akti Grada
54

Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi

Akti Grada
54

Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu

Akti Grada
54

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti Grada
56

Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

Akti Grada
56

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansiranju programa, projekata i investicionih aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2013. i 2014. godini

Akti Grada
57

Odluka o finansiranju programa, projekata i investicionih aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014. i 2015. godini

Akti Grada
63

Odluka o izmeni Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta 62 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda

Akti Grada
63

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
63

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o finansijskoj pomoći penzionerima Beograda

Akti Grada
64

Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

Akti Grada
65

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regresiranje troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi, odmora i rekreacije

Akti Grada
65

Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2013. godinu

Akti Grada