» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2023, izdat 2023-11-20
veličina 772.45 Kb
1

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” sa Cenovnikom

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beograd-put” na Cenovnik radovaza zimsku službu sezona 2012/2013 sa Cenovnikom 4 Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
6

Rešenje o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila kroz Beograd

Akti Grada
7

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u novembru 2012. godine

Akti Grada
7

Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2012. godinu

Akti gradskih opština Palilula
18

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o zaduživanju gradske opštine Palilula za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
20

Odluka o trećem rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2012. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
25

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
25

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Upravnog odbora i imenovanju predsednika Upravnog odbora ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad” zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o postavljenju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora i imenovanju člana Upravnog odbora JP „Milan Gale Muškatirović” iz reda osnivača

Akti gradskih opština Stari grad
26

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad zbog izbora na funkciju

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju stanova i toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
29

Odluka o izboru strateškog partnera za realizaciju projekta gasifikacije naseljenih mesta gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o bratimljenju gradske opštine Grocka sa opštinom Kosovska Kamenica

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o obrazovanju Kancelarije za mlade

Akti gradskih opština Grocka
30

Rešenje o razrešenju direktora JP Direkcije za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Rešenje o imenovanju direktora JP Direkcije za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
31

Odluka o izmeni Odluke o zaduženju gradske opštine Lazarevac za realizaciju kapitalnih investicionih projekata

Akti gradskih opština Lazarevac
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga grejanja koje pruža JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP „Toplifikacija” Lazarevac sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Lazarevac
35

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Odluka o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
45

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Rešenje

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Odluka o dodeli nagrada i javnih priznanja gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
47

Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju naziva i promeni naziva ulica na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
47

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Privredne komore Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
48

Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2013. godini

Akti javnih komunalnih preduzeća
50

Obaveštenje

Akti javnih komunalnih preduzeća
50

Ispravka Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Ekonomske škole „Nada Dimić” Zemun

Ispravke