» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 102-2022, izdat 2022-10-31
veličina 1.54 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija” na Odluku o ceni vode i odvođenja otpadnih voda sa Odlukom

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik pijačnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradskepijace” sa Odlukom i Cenovnikom

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parking servis” na izmenu i dopunu Cenovnika usluga specijalnim dizalicama, niskonoseće poluprikolice, dizalice KOLES, dizalice MAGIRUS i ostalog po nalogu nadležnih državnih organa (po nalogu komunalneinspekcije i MUP-a) – komercijalnoangažovanjesa Odlukom o izmeni i dopuni Cenovnika

Akti Grada
7

Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2013. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
12

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o rebalansu budžetu gradske opštine Grocka za 2012. godinu

Akti gradskih opština Grocka
17

Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2013. godinu

Akti gradskih opština Grocka
23

Rešenje o prestanku funkcije predsednika grad-skeopštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
23

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
23

Rešenje o prestanku mandata Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
23

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skup-štinigradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o potvrđivanju mandata odbornikau Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika uSkupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora JKP „Grocka” sa odlukama i cenovnicima

Akti gradskih opština Grocka