» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2013. godinu sa Programom

Akti Grada
5

Rešenje o utvrđivanju cena usluga dnevnih centara za odrasla i starija lica na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
6

Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Novi Beograd
9

Rešenje o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski i poslovni centar „Novi Beograd” sa Zakonom o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Novi Beograd
12

Odluka o načinu finansiranja projekata, aktivnosti ili programa unapređenja poljoprivrede na teritoriji gradske opštine Mladenovac iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija i mlađih selekcija sportskih klubova iz budžeta gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
18

Odluka o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Mladenovac
21

Odluka o dopuni Odluke o ustanovljavanju nagrada i drugih javnih priznanja gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
21

Odluka o pristupanju izradi Strateškog akcionog plana gradske opštine Obrenovac za period 2014–2016. godina

Akti gradskih opština Obrenovac
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom „pauk” sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP „Parking servis” Obrenovac iz Obrenovca o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Kolektivni ugovor o izmeni Kolektivnog ugovora JP Sportski centar „Novi Beograd” broj 1269 od 5. novembra 2010. godine

Кolektivni ugovori