» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni Rešenja o cenama usluga za izvršenje programa u delatnosti društvene brige o deci u Beogradu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Direkcije FEST-a iz Beograda, ul. MajkeJevrosime br. 20

Akti Grada
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između planirane saobraćajnice Severna tangenta, Ulice cara Dušana, produžetka planirane saobraćajnice C-8 ireke Dunav, gradska opština Zemun

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana generalne regulacije za područje gradske opštine Palilula van obuhvata Generalnog plana Beograda 2021

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
4

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Sportskog centra „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Odluka o zaduženju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
5

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
6

Rešenje o davanju saglasnosti JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka na Odluku o povećanju cene usluga sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
9

Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Odluka o organizovanju Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu(prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća
17

Ispravka Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomske škole „Nada Dimić” Zemun

Ispravke