» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova JKP „Zelenilo – Beograd” na uređenju i održavanju parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina za 2013. godinu sa odlukama i Cenovnikom

Akti Grada
25

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci grada Beograda iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 56

Akti Grada
25

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u januaru 2013. godine

Akti Grada
25

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
25

Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća

Akti gradskih opština Zemun
31

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
32

Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Rešenje o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
40

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
41

Odluka o organizovanju Javnog preduzeća za korišćenje i upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar opštine Palilula” koja predstavlja osnivački akt

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o cenama parkiranja na opštim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
47

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
48

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
48

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
48

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
53

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje „DIP Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
56

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
56

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
56

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
56

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar„Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac