» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvnene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada
2

Rešenje o utvrđivanju cene usluga prijema i otpreme putnika na autobuskim stanicama na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju opštih stajališta za autobuse na međumesnim linijama

Akti Grada
3

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u februaru 2013. godine

Akti Grada
3

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornice i odbornika Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Osnivački akt Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” 3 Rešenje o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o razrešenju člana stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o izboru članice stalnog radnog tela Skupštine gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
8

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor Čukarica” jp sa Odlukom

Akti gradskih opština Čukarica
8

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga na pijacama i privremenim objektima na području opštine Čukarica kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor opštine Čukarica” jp sa Odlukom

Akti gradskih opština Čukarica
10

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem sa Odlukom

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o imenovanju zamenika sekretara Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
11

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
11

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća „Gradsko stambeno”

Кolektivni ugovori
29

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”

Кolektivni ugovori