» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti gradskoj opštini Zvezdara za utvrđivanje praznika gradske opštine

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
1

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Rešenje o razrešenju članova stalnih radnih tela gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
2

Rešenje o razrešenju direktora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
3

Rešenje o prestanku mandata Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
3

Rešenje o prestanku mandata Nadzornog odbora JP „Sportski centar Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
3

Rešenje o razrešenju članova Saveta Mesne zajednice „Avala grad”

Akti gradskih opština Rakovica
3

Rešenje o izboru članova Saveta Mesne zajednice „Avala grad”

Akti gradskih opština Rakovica
4

Zaključak o pristupanju promeni Statuta gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Pravilnik o korišćenju Kuće kralja Petra

Akti gradskih opština Savski venac
6

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
6

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad Maje Golubović Popara zbog isteka mandata

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad Zorice Buković Bujović zbog isteka mandata

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o postavljenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
7

Odluka o osnivanju Fonda „Muzej kolubarske bitke”

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Prvo prigradsko pozorište Lazarevac” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
10

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
14

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
27

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
28

Prva odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Obrenovac za 2013. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o sticanju i načinu korišćenja stanova u državnoj svojini na kojima je korisnik gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca 32 Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
51

Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o organizovanju Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
57

Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
64

Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
70

Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Odluka o promeni osnivačkog akta – Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
83

Pravilnik o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo