» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2013. godinu

Akti Grada
2

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”, JP

Akti gradskih opština Stari grad
8

Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar„Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
15

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Grocka za 2013. godinu

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o razrešenju direktora JKP „Grocka” – 21

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Odluka o osnivanju Turističke organizacije gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o dopuni Odluke o stavljanju van upotrebe mesnog groblja u Baroševcu

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Odluka o dopuni Odluke o određivanju novog groblja na lokaciji „Petkovača” KO Baroševac i o načinu njegovog korišćenja za preseljenje mesnog groblja u Baroševcu

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu javnih priznanja

Akti gradskih opština Lazarevac
24

Rešenje o obrazovanju Komisije za nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
25

Statut Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju i planiranje „DIP – Mladenovac” Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
31

Rešenje o utvrđivanju naziva ulice S–5 u III mesnoj zajednici Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Rešenje broj 014-020-00-00043/2011-11 od 24. avgusta 2012. godine

Agencija za borbu protiv korupcije
33

Rešenje broj 020-00-00023/2012-11 od 22. oktobra 2012. godine

Agencija za borbu protiv korupcije
33

Rešenje broj 020-00-00099/2011-11 od 26. oktobra 2012. godine

Agencija za borbu protiv korupcije
34

Rešenje broj 014-020-00-00075/2012-11 od 17. decembra 2012. godine

Agencija za borbu protiv korupcije
34

Ispravka Plana mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Beograda (I faza)

Ispravke