» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
3

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u maju 2013. godine

Akti Grada
4

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Vračar za 2013. godinu

Akti gradskih opština Vračar
10

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
11

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Vračar za 2012. godinu

Akti gradskih opština Vračar
22

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Centra za fizičku kulturu „Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
24

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
24

Rešenje o prestanku mandata predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
24

Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
24

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove rekreativno-obrazovni centar „Vračar”, Beograd

Akti gradskih opština Vračar
25

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
25

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
25

Rešenje o razrešenju direktora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
25

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narodnog univerziteta „Božidar Adžija”

Akti gradskih opština Vračar
26

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Voždovac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
30

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
30

Odluka o izmeni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Rešenje o razrešenju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
31

Pravilnik o načinu i postupku davanja u zakup, načinu određivanja zakupnine i adaptacije za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća „Poslovni prostor” – opština Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2012. godine

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Rešenje o imenovanju zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
48

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2012. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
61

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
61

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
61

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Upravnog odbora Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
62

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
62

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu „Lazarevac”, Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
62

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
62

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
63

Uputstvo o načinu i postupku imenovanja direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća čijije osnivač gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
66

Kolektivni ugovor o izmenama Kolektivnog ugovora za upravu gradske opštine Obrenovac

Кolektivni ugovori
66

Ispravka Rešenja o promeni naziva dela ulice Glumčevo brdo u MZ Glumčevo brdo

Ispravke