» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Prostorni plan gradske opštine Obrenovac – 1

Akti Grada
101

Rešenje o izmeni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
103

Odluka o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
103

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca, sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
104

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac, sa tekstom oglasa – 104

Akti gradskih opština Obrenovac
105

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenju životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac, sa tekstom oglasa – 105

Akti gradskih opština Obrenovac
107

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu, sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
108

Odluka o raspisivanju i sprovođenju konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
109

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac, sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
111

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac, sa tekstom oglasa – 111

Akti gradskih opština Obrenovac
112

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac, sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
113

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
114

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
114

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
114

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
115

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturnicentar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
115

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
115

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
115

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
116

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
116

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
116

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
117

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
117

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac”u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
117

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca – 117

Akti gradskih opština Obrenovac
118

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Bodovod i kanalizacija” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
118

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
118

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac