» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
1

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o određivanju ulica za pešački saobraćaj na teritoriji grada Beograda – pešačke zone

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Statuta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
4

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2013. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Zvezdara i imenovanju predsednika i članova Komisije

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o davanju u zakup privremenih objekata – kiosaka i tezgi na javnim površinama koji su preneti na upravljanje Javnom preduzeću „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
9

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Upravnog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o izmeni Statuta gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
11

Konkurs

Akti gradskih opština Stari grad
11

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
12

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Grocka za 2013. godinu

Akti gradskih opština Grocka
17

Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JP Direkcija za izgradnju opštine Grocka (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Grocka
21

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pripajanju Javnog preduzeća za stambene usluge opštine Grocka Javnom komunalnom preduzeću „Grocka” 21 Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka 21 Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Bodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
22

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JP Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
23

Odluka o promeni Statuta gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
24

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Sopot za 2012. godinu

Akti gradskih opština Sopot
28

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
28

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
28

Rešenje o postavljenju javnog pravobranioca gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
28

Pravilnik o davanju u zakup privremenih objekata – kiosaka i tezgi na javnim površinama koji su preneti na upravljanje Javnom preduzeću „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti javnih komunalnih preduzeća
30

Statut Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti javnih komunalnih preduzeća
37

Statut Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti javnih komunalnih preduzeća
44

Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge” Beograd

Кolektivni ugovori